افزايش متوسط قيمت‌هاي صادراتي محصولات کشاورزي برزيل و ديگر تحولات اقتصادي برزيل

افزايش متوسط قيمت‌هاي صادراتي محصولات کشاورزي برزيل و ديگر تحولات اقتصادي برزيل

به گزارش روابط عمومي اتاق مشترک بازرگاني ايران  برزيل- گزيده اخبار و تحولات اقتصادي برزيل در هفته اول آذرماه 1402، مندرج در روزنامه‌ها و رسانه‌هاي اين کشور به شرح ذيل ارائه مي‌گردد:

ادامه مطلب
تحولات حوزه نفت و گاز برزيل را بخوانيد

تحولات حوزه نفت و گاز برزيل را بخوانيد

به گزارش روابط عمومي اتاق مشترک بازرگاني ايران و برزيل- گزيده اخبار و تحولات بخش نفت و گاز برزيل در آبان ماه 1402 مندرج در روزنامه‌ها و ساير رسانه‌هاي اين کشور به شرح ذيل ارائه مي‌گردد.

ادامه مطلب
آخرين تحولات اقتصادي برزيل

آخرين تحولات اقتصادي برزيل

به گزارش روابط عمومي اتاق مشترک بازرگاني ايران  برزيل- گزيده اخبار و تحولات اقتصادي برزيل در هفته چهارم آبان ماه 1402، مندرج در روزنامه‌ها و رسانه‌هاي اين کشور به شرح ذيل ارائه مي‌گردد:

ادامه مطلب
معاونت بررسي‌هاي اقتصادي اتاق بازرگاني تهران منتشر کرد: روند دلارزدايي در آمريکاي لاتين

معاونت بررسي‌هاي اقتصادي اتاق بازرگاني تهران منتشر کرد: روند دلارزدايي در آمريکاي لاتين

به گزارش روابط عمومي اتاق مشترک بازرگاني ايران و برزيل- دلار آمريکا به عنوان ارز ذخيره جهان، مزاياي اقتصادي و سياسي مهمي را براي آمريکا به همراه دارد. با اين حال، اين موقعيت، موجب نارضايتي برخي از کشورها شده است که به دنبال کاهش وابستگي خود به دلار هستند. اين روند که با عنوان «دلارزدايي» شناخته مي‌شود. با توجه به اين که روند دلارزدايي در سال‌هاي اخير با سرعت بيشتري در حال گسترش است؛ اين روند مي‌تواند پيامدهاي مختلفي براي اقتصاد جهاني و کشورهاي درگير در آن داشته باشد. از سوي ديگر، دلارزدايي فرصت‌هايي را نيز براي کشورهايي که به دنبال کاهش وابستگي خود به دلار هستند، ايجاد مي‌کند. در سال‌هاي اخير، نوسانات نرخ دلار به همراه کاهش ذخاير دلاري، کشورهاي بزرگ و تاثيرگذار منطقه آمريکاي لاتين را بر آن داشت که به سمت سياست دلارزدايي حرکت کنند.

ادامه مطلب
نشريه آينده نگر منتشر شد:

نشريه آينده نگر منتشر شد: "بار سنگين بي‌پولي "

به گزارش روابط عمومي اتاق مشترک بازرگاني ايران و برزيل- تازه‌ترين شماره ماهنامه آينده‌نگر، نشريه اتاق بازرگاني تهران، با تيتر «بار سنگين بي‌پولي» منتشر شده است .

ادامه مطلب
رييس اتاق مشترک بازرگاني ايران و برزيل: ايجاد شوراي حل اختلاف ايران و برزيل در دستور کار اتاق مشترک

رييس اتاق مشترک بازرگاني ايران و برزيل: ايجاد شوراي حل اختلاف ايران و برزيل در دستور کار اتاق مشترک

به گزارش روابط عمومي اتاق مشترک بازرگاني ايران و برزيل- هيات مديره اتاق مشترک بازرگاني ايران و برزيل روز سه شنبه 7 آذرماه سال جاري ميزبان سفير جمهوري فدراتيو بزريل بود. 

ادامه مطلب
مهم ترين اخبار کشاورزي برزيل

مهم ترين اخبار کشاورزي برزيل

به گزارش روابط عمومي اتاق مشترک بازرگاني ايران و برزيل- گزيده اخبار و تحولات بخش کشاورزي برزيل در آبان ماه 1402 مندرج در روزنامه‌ها و ساير رسانه‌هاي اين کشور به شرح ذيل ارائه مي‌گردد.

ادامه مطلب
کارگاه آموزشي جديدترين مصوبات و دستورالعمل هاي صادرات و واردات و کارت بازرگاني با نگاه ويژه به محصولات دانش بنيان

کارگاه آموزشي جديدترين مصوبات و دستورالعمل هاي صادرات و واردات و کارت بازرگاني با نگاه ويژه به محصولات دانش بنيان

به گزارش روابط عمومي اتاق مشترک بازرگاني ايران و برزيل – سازمان توسعه تجارت در نظر دارد کارگاه آموزشي جديدترين مصوبات و دستورالعمل هاي صادرات و واردات و کارت بازرگاني با نگاه ويژه به محصولات دانش بنيان را در اوايل آذر ماه برگزار نمايد.

ادامه مطلب
ديپلماسي اقتصادي برزيل

ديپلماسي اقتصادي برزيل

به گزارش روابط عمومي اتاق مشترک بازرگاني ايران و برزيل- ارزش تجــارت برزيــل در ســال 2022 برابــر بــا ۱.۳ تريليــون دلار بــوده اســت. مهمتريــن شــرکاي تجــاري برزيـل در سـال 2022 عبـارت بودنـد از: چيـن، ايـالت متحـده، آرژانتيـن، هلنـد، آلمـان، کـره جنوبـي، ايتاليـا، اســپانيا و مکزيــک. ايــن کشــورها حــدود 60 درصــد از کل تجــارت برزيــل در ســال 2022 را تشــکيل ميدادنــد.

ادامه مطلب
ديدار هيات مديره اتاق مشترک بازرگاني ايران و برزيل با سفير جديد کشور برزيل

ديدار هيات مديره اتاق مشترک بازرگاني ايران و برزيل با سفير جديد کشور برزيل

به گزارش روابط عمومي اتاق مشترک بازرگاني ايران و برزيل- اعضاي هيات مديره اتاق بازرگاني ايران و برزيل روز يکشنبه ميهمان سفير جديد برزيل در ساختمان سفارت بودند.

ادامه مطلب
معاون اول رئيس جمهور برزيل: ايران شريک مهم تجاري برزيل در منطقه غرب آسيا است

معاون اول رئيس جمهور برزيل: ايران شريک مهم تجاري برزيل در منطقه غرب آسيا است

به گزارش روابط عمومي اتاق مشترک بازرگاني ايران و برزيل- در ديدار سفير جمهوري اسلامي ايران در برزيل با معاون اول رئيس جمهور آن کشور، دو طرف بر گسترش روابط و همکاري‌هاي همه جانبه تاکيد کردند.

ادامه مطلب
تجارت ايران و برزيل از ۲ به ۵ميليارد دلار رسيد/ برگزاري کميسيون مشترک اقتصادي پس از ۷سال

تجارت ايران و برزيل از ۲ به ۵ميليارد دلار رسيد/ برگزاري کميسيون مشترک اقتصادي پس از ۷سال

به گزارش روابط عمومي اتاق مشترک بازرگاني ايران و برزيل- سفير ايران در برزيل گفت: در دولت جديد يک موج پرقدرتي از فعاليت‌هاي اقتصادي‌محور در نمايندگي‌ها و در مرکز در وزارت خارجه شکل گرفت و به خصوص در نمايندگي‌ها نزد کشورهايي که ظرفيت هاي اقتصادي بالايي دارند، موجب اثرات فراواني شده است.

ادامه مطلب
نمايشگاه‌هاي اصلي و تخصصي برزيل در حوزه مواد غذايي و تجهيزات پزشکي

نمايشگاه‌هاي اصلي و تخصصي برزيل در حوزه مواد غذايي و تجهيزات پزشکي

به گزارش روابط عمومي اتاق بازرگاني مشترک ايران و برزيل- دو نمايشگاه‌هاي اصلي و تخصصي برزيل در حوزه مواد غذايي و تجهيزات پزشکي به همراه لينک آدرس اينترنتي آنها جهت دريافت اطلاعات تکميلي راجع به نحوه مشارکت در اين رويدادهاي تجاري به شرح ذيل ارائه مي‌گردد:

ادامه مطلب
بازار صنايع دستي در کشور برزيل

بازار صنايع دستي در کشور برزيل

  به گزارش روابط عمومي اتاق مشترک بازرگاني ايران و برزيل- نوشتار پيش رو و فايل هاي ضميمه مروري اجمالي بر موضوع وضعيت بازار صنايع دستي و هنرهاي سنتي در برزيل و همچنين اطلاعاتي راجع به ميزان تعرفه‌هاي گمرکي آنها در اين کشور خواهد بود.

ادامه مطلب
واکنش مثبت برزيل به کاهش تحريم‌هاي آمريکا عليه ونزوئلا

واکنش مثبت برزيل به کاهش تحريم‌هاي آمريکا عليه ونزوئلا

  به گزارش روابط عمومي اتاق مشترک بازرگاني ايران و برزيل - لوئيز ايناسيو لولا داسيلوا، رئيس جمهور برزيل اخيراً از تصميم ايالات متحده براي کاهش تحريم ها عليه ونزوئلا تمجيد کرد.

ادامه مطلب
همراهي اتاق مشترک بازرگاني ايران و برزيل در نمايشگاه انجمن قهوه ايران

همراهي اتاق مشترک بازرگاني ايران و برزيل در نمايشگاه انجمن قهوه ايران

 به گزارش روابط عمومي اتاق مشترک بازرگاني ايران و برزيل- انجمن قهوه ايران در نظر دارد در تاريخ 24 الي 28 آبان ماه در مرکز نمايشگاه و وريدادهاي بين المللي ايران نمايشگاهي را برگزار کند.؛ اتاق مشترک بازرگاني ايران و برزيل در اين  نمايشگاه همراه انجمن قهوه ايران خواهد بود.

ادامه مطلب
اعزام هيات تجاري به برزيل

اعزام هيات تجاري به برزيل

به گزارش روابط عمومي اتاق مشترک بازرگاني ايران و برزيل- سازمان توسعه تجارت ايران با همراهي اتاق مشترک بازرگاني ايران و برزيل، مرکز تجاري ايران در برزيل، معاونت علمي فناوري اقتصاد دانش بنيان و وزارت امور خارجه هيات تجاري به برزيل را در تاريخ 11 تا 18 آذر ماه 1402 اعزام خواهد کرد. لطفا براي اطلاعات بيشتر با شماره هاي درج شده بر روي پوستر تماس حاصل نماييد.

ادامه مطلب
 آيين دريافت استوارنامه سفير جديد برزيل در تهران

آيين دريافت استوارنامه سفير جديد برزيل در تهران

به گزارش روابط عمومي اتاق مشترک ايران و برزيل- رئيس جمهور با بيان اينکه همکاري‌هاي گسترده با کشورهاي منطقه آمريکاي جنوبي، جزو اولويت‌هاي اساسي جمهوري اسلامي ايران است، گفت: ضرورت دارد سطح مناسبات و ارزش مبادلات تجاري جمهوري اسلامي ايران با برزيل بيش از پيش توسعه يابد.

ادامه مطلب
برزيل بازيگر کليدي انرژي پاک

برزيل بازيگر کليدي انرژي پاک

  به گزارش روابط عمومي اتاق مشترک بازرگاني ايران و برزيل- برنامه ريزي برزيل در زمينه سرمايه گذاري در زيرساخت‌هاي نفت و گاز جدي بوده و اين کشور در آينده نزديک به پيشرفت‌هاي چشمگيري در زمينه استفاده از سوخت‌هاي جايگزين دست خواهد يافت.

ادامه مطلب
برنامه‌ريزي صنعت پتروشيمي ايران براي صدور خدمات فني به ونزوئلا و برزيل

برنامه‌ريزي صنعت پتروشيمي ايران براي صدور خدمات فني به ونزوئلا و برزيل

مدير کنترل توليد شرکت ملي صنايع پتروشيمي با اشاره به اينکه امروز محصولات پتروشيمي ايران از آفريقا، آسيا، اروپا و آمريکا مشتري دارد، گفت: با اجرايي کردن ديپلماسي انرژي در دولت سيزدهم، آمريکاي لاتين هم در هدف‌گذاري بازار پتروشيمي قرار گرفته است و براي صدور خدمات فني به ونزوئلا و برزيل برنامه‌ريزي کرده‌ايم.

ادامه مطلب
دوره جديد برنامه چند ساله برزيل براي سال هاي 2024 تا 2027

دوره جديد برنامه چند ساله برزيل براي سال هاي 2024 تا 2027

به گزارش روابط عمومي اتاق مشترک بازرگاني ايران و برزيل- دولت فدرال برزيل از برنامه چند ساله دوره سالهاي 2024 تا 2027 موسوم به «PPA 2024-2027» رونمايي کرد. اين برنامه ابزار اصلي برنامه ريزي بودجه ميان مدت دولت فدرال است.

ادامه مطلب
برزيل؛ آماده برگزاري بزرگترين همايش صنعت حلال

برزيل؛ آماده برگزاري بزرگترين همايش صنعت حلال

بزرگترين رويداد صنعت حلال برزيل ماه آينده ميلادي و با شرکت فعالان اين صنعت در اين کشور برگزار مي‌شود.

ادامه مطلب
ليست نمايشگاه هاي 2023 برزيل

ليست نمايشگاه هاي 2023 برزيل

 به گزارش روابط عمومي اتاق بازرگاني ايران و برزيل- کشور برزيل جزو برترين کشورها در حوزه برگزاري نمايشگاه هاي داخلي و بين المللي است و مخاطبين زيادي را هر ساله جذب خود مي کند.  ليست نمايشگاه هاي سال 2023 در کشور برزيل را در لينک پيوست مشاهده کنيد. 

ادامه مطلب
چالش هاي مالي کشاورزان برزيلي

چالش هاي مالي کشاورزان برزيلي

به گزارش روابط عمومي اتاق مشترک بازرگاني ايران و برزيل- در بررسي که اخيراً در 27 واحد فدرال کشور برزيل انجام گرفت، مشخص شد که 28 درصد از کشاورزان برزيلي در ماه ژوئيه تاخيراتي در پرداخت بدهي‌هاي بانکي خود داشته اند. 

ادامه مطلب
افزايش صادرات قهوه برزيل در ماه اوت

افزايش صادرات قهوه برزيل در ماه اوت

به گزارش روابط عمومي اتاق مشترک بازرگاني ايران و برزيل- شوراي صادرکنندگان قهوه برزيل (Cecafé) از افزايش 29.4 درصدي صادرات قهوه در ماه اوت نسبت به مدت مشابه در سال گذشته خبر داد. 

ادامه مطلب
بسته سبز دولت برزيل براي کاهش انتشار گازهاي گلخانه‌اي

بسته سبز دولت برزيل براي کاهش انتشار گازهاي گلخانه‌اي

در بحبوحه درگيري با وزارت محيط زيست برزيل و موسسه محيط زيست و منابع طبيعي تجديدپذير اين کشور، وزارت معادن و انرژي برزيل روز 23 شهريورماه مجموعه اي از اقدامات را در چارچوب فرآيند تغيير نحوه مصرف انرژي و کاهش انتشار گازهاي گلخانه اي که باعث گرم شدن کره زمين مي‌شود، آغاز مي‌کند.

ادامه مطلب
 برزيل و ترکيه با هدف احياي مشارکت قديمي

برزيل و ترکيه با هدف احياي مشارکت قديمي

لوئيس ايناسيو لولا داسيلوا، رئيس‌جمهور برزيل در اجلاس سران گروه ۲۰ در دهلي نو با اردوغان رئيس‌جمهور ترکيه ديدار کرد.

ادامه مطلب
تفاهم نامه اتاق مشترک بازرگاني ايران و برزيل با شبکه خدمات نوآوري بومرنگ

تفاهم نامه اتاق مشترک بازرگاني ايران و برزيل با شبکه خدمات نوآوري بومرنگ

به گزارش اتاق مشترک بازرگاني ايران و برزيل- اتاق مشترک بازرگاني ايران و برزيل در راستاي اهداف خود و کمک به حضور محصولات برتر دانش بنيان ايراني به برزيل، تفاهم نامه اي را با شبکه خدمات نوآوري بومرنگ امضا کرد.

ادامه مطلب
دوره جديد برنامه چند ساله برزيل براي سال هاي 2024 تا 2027

دوره جديد برنامه چند ساله برزيل براي سال هاي 2024 تا 2027

  به گزارش روابط عمومي اتاق مشترک بازرگاني ايران و برزيل، نوشتار پيش رو به معرفي اجمالي موضوع دوره جديد برنامه چند ساله برزيل براي سال هاي 2024 تا 2027 ميلادي مي پرازد.

ادامه مطلب
پيشرفت‌هاي طرح ملي کودهاي کشاورزي در برزيل

پيشرفت‌هاي طرح ملي کودهاي کشاورزي در برزيل

  به گزارش روابط عمومي اتاق مشترک بازرگاني ايران و برزيل- پيشرفت‌هاي طرح ملي کودهاي کشاورزي در برزيل موضوعي است که ذيلا بدان پرداخته خواهد شد. وابستگي خارجي اين کشور به کودهاي کشاورزي سالانه 25 ميليارد دلار براي برزيل هزينه دارد.

ادامه مطلب
آغاز طرح شتاب رشد در برزيل

آغاز طرح شتاب رشد در برزيل

  به گزارش روابط عمومي اتاق بازرگاني مشترک بازرگاني ايران و برزيل- برنامه شتاب رشد در برزيل اخيرا با محوريت و نظارت وزير کابينه مدني برزيل طي مراسم افتتاحيه اي کار خود را رسما آغاز نمود.

ادامه مطلب
برزيل برترين بازيگر استارت آپي آمريکاي لاتين

برزيل برترين بازيگر استارت آپي آمريکاي لاتين

به گزارش روابط عمومي اتاق مشترک بازرگاني ايران و برزيل- اکوسيستم استارت‌آپي در برزيل، مانند بسياري از کشورهاي ديگر، شامل تمام عوامل و عناصر مختلفي است که به توسعه و رشد شرکت‌هاي نوپا يا استارت‌آپ‌ها کمک مي‌کنند. اين اکوسيستم شامل عواملي از قبيل سرمايه‌گذاري، تشکيلات حمايتي، دانشگاه‌ها و مراکز تحقيقات، شرکت‌هاي فناوري و تکنولوژي، افراد خبره و کارآفرينان، قوانين و مقررات، بازارها و مشتريان است.

ادامه مطلب
مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده اتاق مشترک بازرگاني ايران و برزيل برگزار شد

مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده اتاق مشترک بازرگاني ايران و برزيل برگزار شد

به گزارش روابط عمومي اتاق مشترک بازرگاني ايران و برزيل، مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده اتاق مشترک بازرگاني ايران و برزيل در تاريخ 06/06/1402 در اتاق بازرگاني ايران با رياست سيد فخرالدين عامريان رييس اتاق مشترک بازرگاني ايران و برزيل با  دستورات جلسه زير برگزار شد: -استماع گزارش عملکرد هيات مديره در سال 1401 و تصويب آن -استماع گزارش صورتهاي مالي منتهي به 29 اسفند 1401 و گزارش بازرس و تصويب آن -بررسي و تصويب بودجه سال 1402  -تعيين وروديه و حق عضويت سالانه اعضا  -انتخاب روزنامه کثيرالانتشار  -انتخاب بازرس اصلي و بازرس علي البدل انتهاي پيام

ادامه مطلب
در سومين همايش فرصت هاي تجاري ايران و برزيل مطرح شد: قريبي: موضوع پتروشيمي فراسرزميني را جدي بگيريم/ عامريان: کمک به حضور بازرگانان در برزيل را وظيفه خود مي دانيم

در سومين همايش فرصت هاي تجاري ايران و برزيل مطرح شد: قريبي: موضوع پتروشيمي فراسرزميني را جدي بگيريم/ عامريان: کمک به حضور بازرگانان در برزيل را وظيفه خود مي دانيم

به گزارش روابط عمومي اتاق مشترک بازرگاني ايران و برزيل - سومين همايش فرصتهاي تجاري ايران و برزيل با حضور مهدي ضيغمي، سرپرست سازمان توسعه تجارت، احمد فيروزي مديرکل اروپا و آمريکاي سازمان توسعه تجارت، دکتر حسين قريبي، سفير ايران در برزيل، اميرحسين ميرآبادي، رئيس مرکز تعاملات بين المللي معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري، ناظري، مديرکل روابط اقتصادي معاونت اقتصادي وزارت خارجه، سيد فخرالدين عامريان رئيس اتاق مشترک ايران و برزيل و رئيس مرکز تجاري ايران در برزيل و جمع کثيري از تجار و بازرگانان برگزار شد.

ادامه مطلب
سومين همايش فرصت هاي تجاري ايران و برزيل

سومين همايش فرصت هاي تجاري ايران و برزيل

 سومين همايش فرصت هاي تجاري ايران و برزيل با همکاري مرکز تجاري ايران در برزيل و سازمان توسعه تجارت روز شنبه 28 مرداد ماه در سازمان مديريت صنعتي سالن دکتر نيازمند برگزار مي شود.  

ادامه مطلب
شرايط و الزامات تاسيس بانک و شعب بانک‌هاي خارجي در برزيل

شرايط و الزامات تاسيس بانک و شعب بانک‌هاي خارجي در برزيل

به گزارش روابط عمومي اتاق مشترک بازرگاني ايران و برزيل- در نوشتار پيش رو به طور مختصر به موضوع شرايط و الزامات تاسيس بانک و شعب بانک‌هاي خارجي در کشور برزيل پرداخته شده است.  

ادامه مطلب
رويکردهاي برزيل در زمينه ايجاد ارز مشترک بريکس

رويکردهاي برزيل در زمينه ايجاد ارز مشترک بريکس

به گزارش روابط عمومي اتاق مشترک بازرگاني ايران و برزيل -  نوشتار پيش‌رو گزارشي است که به طور اختصار به رويکردهاي کشور برزيل در زمينه ايجاد ارز مشترک ميان اعضاي بريکس مي پردازد.  

ادامه مطلب
مجمع عمومي عادي به طور فوق‌العاده اتاق مشترک ايران و برزيل 6 شهريور برگزار مي‌شود

مجمع عمومي عادي به طور فوق‌العاده اتاق مشترک ايران و برزيل 6 شهريور برگزار مي‌شود

به گزارش روابط عمومي اتاق مشترک بازرگاني ايران و برزيل- مجمع عمومي عادي به طور فوق‌العاده اتاق مشترک بازرگاني ايران و برزيل دوشنبه 6 شهريورماه در محل اتاق ايران برگزار مي‌شود.

ادامه مطلب
فراخوان حضور در سومين همايش معرفي فرصت‌هاي بازار برزيل

فراخوان حضور در سومين همايش معرفي فرصت‌هاي بازار برزيل

سازمان توسعه تجارت با هدف توسعه همکاري‌هاي تجاري با برزيل، در نظر دارد يک هيئت تجاري متشکل از شرکت‌هاي توانمند در بخش‌هاي پتروشيمي، صنايع پليمري، دارو و تجهيزات پزشکي، ماشين‌سازي و ساخت پيشرفته، خودرو، انرژي، خشکبار و مرکبات، ماشين‌ها و ادوات کشاورزي، نهاده‌هاي کشاورزي و دامي، فرش و صنايع دستي، صنايع شيشه و چيني، پولي و مالي، گردشگري و ساير حوزه ها را از تاريخ 21 لغايت 28 مهرماه به اين کشور اعزام نمايد.

ادامه مطلب
سرمايه گذاري در برزيل- قدم به قدم

سرمايه گذاري در برزيل- قدم به قدم

به گزارش روابط عمومي اتاق مشترک بازرگاني ايران و برزيل- راهنماي سرمايه گذاري در کشور برزيل به تدوين سازمان توسعه تجارت ايران را دانلود کنيد. انتهاي پيام

ادامه مطلب
طرح اصلاح مالياتي برزيل

طرح اصلاح مالياتي برزيل

به گزارش روابط عمومي اتاق مشترک ايران و برزيل، طرح اصلاح مالياتي مصوب مجلس نمايندگان برزيل، پيشنهادي براي اصلاح قانون اساسي (PEC) است که به طور اساسي ماليات بر مصرف را تغيير مي‌دهد و پنج ماليات فعلي را با دو ماليات جديد با هدف ساده‌سازي سيستم، کاهش تحريف‌ها و انحرافات و افزايش شفافيت براي مصرف کنندگان جايگزين مي‌کند.

ادامه مطلب
جديدترين گزارش توسعه تجارت ميان ايران و برزيل

جديدترين گزارش توسعه تجارت ميان ايران و برزيل

به گزارش روابط عمومي اتاق مشترک ايران و برزيل به نقل از روزنامه دنياي اقتصاد، توسعه‌تجارت ميان ايران و برزيل، نيازمند فراهم‌کردن الزاماتي نظير حمل‌ونقل، گمرک و توافق‌هاي تسهيل تجارت است. طبق آمار، در سال‌گذشته از مجموع ۱۶/ ۵۳‌ميليارد دلار صادرات ايران، فقط ۱۳/ ۰‌درصد به مقصد برزيل انجام ‌شده‌است. مرکز پژوهش‌هاي اتاق ايران براي بررسي امکان‌‌‌‌‌‌‌سنجي توسعه‌تجارت با برزيل، با انتشار گزارش «ديپلماسي اقتصادي برزيل» ساختار اقتصادي و تجاري، مهم‌ترين اسناد و استراتژي‌هاي کلان اقتصادي و روابط اقتصادي ايران و برزيل را بررسي کرده‌است.

ادامه مطلب
جدول واردات برزيل در سال 2022 در سه کد تعرفه 32، 27 و 39 (مرتبط با محصولات پتروشيمي) بر اساس نام کشورها

جدول واردات برزيل در سال 2022 در سه کد تعرفه 32، 27 و 39 (مرتبط با محصولات پتروشيمي) بر اساس نام کشورها

به گزارش روابط عمومي اتاق مشترک بازرگاني ايران و برزيل - جدول واردات برزيل در سال 2022 در سه کد تعرفه 32، 27 و 39 (مرتبط با محصولات پتروشيمي) بر اساس نام کشورها را از اينجا دانلود کنيد.

ادامه مطلب
در سمينار آشنايي با فرصت هاي تجاري کشور برزيل براي فعالان اقتصادي جوان مطرح شد:زهره آشتياني: نبايد فرصت حضور در بازار برزيل را از دست داد / حسين زاهدي: فرهنگ صادرات کالاي ايراني نياز به آموزش دارد/ مهدي غلامي: برزيل دروازه ي ورود استارت آپ هاي ايراني به اکوسيستم بين المللي است/ پيروزان: تجارت کالايي در تمام دنيا ناپايدار است

در سمينار آشنايي با فرصت هاي تجاري کشور برزيل براي فعالان اقتصادي جوان مطرح شد:زهره آشتياني: نبايد فرصت حضور در بازار برزيل را از دست داد / حسين زاهدي: فرهنگ صادرات کالاي ايراني نياز به آموزش دارد/ مهدي غلامي: برزيل دروازه ي ورود استارت آپ هاي ايراني به اکوسيستم بين المللي است/ پيروزان: تجارت کالايي در تمام دنيا ناپايدار است

سمينار اتاق مشترک بازرگاني ايران و برزيل که با همکاري خانه صمت جوانان ايران در اتاق بازرگاني ايران با عنوان آشنايي با فرصت هاي تجاري کشور برزيل براي فعالان اقتصادي جوان؛ با هدف شناخت فعالين اقتصادي نسبت به بازار و فرهنگ مردم برزيل برگزار شد .

ادامه مطلب
در دومين نشست کميسيون گردشگري اتاق مشترک بازرگاني ايران و برزيل مطرح شد :  سفير ايران در برزيل: هفته گردشگري ايران در برزيل در ماه هاي آتي برگزار خواهد شد

در دومين نشست کميسيون گردشگري اتاق مشترک بازرگاني ايران و برزيل مطرح شد : سفير ايران در برزيل: هفته گردشگري ايران در برزيل در ماه هاي آتي برگزار خواهد شد

سفير ايران در برزيل در دومين نشست کميسيون گردشگري اتاق مشترک بازرگاني ايران و برزيل با اشاره به اهميت توسعه همکاري هاي گردشگري ميان دو کشور گفت : طبق برنامه ريزي و پيگيري هاي صورت گرفته تلاش بر اين است که در همکاري با اتاق مشترک و مرکز تجاري ايران در برزيل نخستين رويداد هفته گردشگري ايران را در سائوپائولو برگزار کنيم .

ادامه مطلب
اعزام هيئت تجاري دانش بنيان و استارتاپي به برزيل

اعزام هيئت تجاري دانش بنيان و استارتاپي به برزيل

رئيس کميسيون اقتصاد دانش بنيان و کسب و کارهاي استارتاپي اتاق مشترک ايران و برزيل گفت: در نظر داريم با همراهي و پشتيباني متوليان زيست بوم فناوري و نوآوري هيئتي از کسب و کارهاي دانش بنيان و استارت آپي را به برزيل اعزام کنيم.

ادامه مطلب
رييس اتاق مشترک بازرگاني ايران و برزيل پيشنهاد کرد: روساي اتاق هاي مشترک در ترکيب هيات نمايندگان اتاق ايران قرار گيرند

رييس اتاق مشترک بازرگاني ايران و برزيل پيشنهاد کرد: روساي اتاق هاي مشترک در ترکيب هيات نمايندگان اتاق ايران قرار گيرند

رييس اتاق مشترک بازرگاني ايران و برزيل با تاکيد بر جايگاه اتاق هاي مشترک در عرصه بازرگاني خارجي گفت: نقش اتاق هاي مشترک در توسعه تجارت بين الملل بايد پررنگ ديده شود و حضور روساي اتاق هاي مشترک به عنوان بازوي ستادي توسعه تجارت بين الملل در هيات نمايندگان اين بخش اولين و مهم ترين گام در تقويت جايگاه اين اتاق ها در عرصه اقتصاد بين الملل است .

ادامه مطلب
 تقويم نمايشگاه هاي تجاري برزيل در سال 2023

تقويم نمايشگاه هاي تجاري برزيل در سال 2023

به گزارش روابط عمومي اتاق مشترک بازرگاني ايران و برزيل- برزيل به عنوان سومين توليد کننده بزرگ محصولات کشاورزي دنيا، سومين کشور صنعتي قاره آمريکا و از بزرگترين توليدکنندگان محصولات معدني دنيا مطرح مي‌باشد.  براساس گزارش موسسه تحقيقات کشاورزي برزيل (امبراپا)، برزيل به صورت مستقيم در تأمين امنيت غذايي 800 ميليون نفر از جمعيت کره زمين نقش ايفا مي نمايد و حدود 200 کشور جهان از برزيل مواد غذايي و محصولات خام کشاورزي را وارد مي‌کنند. تجارت کشاورزي برزيل پيشروترين جايگاه را در زمينه تأمين جهاني اقلام محصولات کشاورزي چون سويا، ذرت، قهوه، گوشت گاو و مرغ، شکر و آب پرتقال به خود اختصاص داده‌است.

ادامه مطلب
غني سازي روابط تجاري ايران و برزيل در نمايشگاه بين المللي اگروفود

غني سازي روابط تجاري ايران و برزيل در نمايشگاه بين المللي اگروفود

رييس اتاق مشترک بازرگاني ايران و برزيل گفت : بنابر مذاکرات و گفت و گوهاي دو جانبه ميان بخش هاي خصوصي و دولتي با شرکتهاي برزيلي حاضر در نمايشگاه اگروفود ايران، اميدواريم که شاهد افزايش حجم مراودات تجاري ميان دو کشور باشيم . به گزارش روابط عمومي اتاق مشترک بازرگاني ايران و برزيل، سيد فخرالدين عامريان رييس اتاق مشترک بازرگاني ايران و برزيل با اشاره به حضور 10 مجموعه برزيلي در پاويون برزيل نمايشگاه بين المللي اگروفود،گفت: پاويون برزيل امسال جز شلوغ ترين فضاهاي نمايشگاهي بود و بخش هاي دولتي و خصوصي با حضور در اين پاوين در راستاي تعريف همکاري مشترک با ده شرکت و يک انجمن حاضر در نمايشگاه در پايويون برزيل به گفت و گو نشستند.

ادامه مطلب
فهرست داروهاي فوريتي، روندهاي قانوني ثبت دارو و اطلاعات برگزاري مناقصات دارويي در برزيل

فهرست داروهاي فوريتي، روندهاي قانوني ثبت دارو و اطلاعات برگزاري مناقصات دارويي در برزيل

  نوشتار پيش رو مطالبي در مورد فهرست داروهاي فوريتي، روندهاي قانوني ثبت دارو و اطلاعات پيرامون برگزاري مناقصات تامين نيازهاي دارويي و تجهيزات پزشکي در برزيل ارائه مي دهد.

ادامه مطلب
رييس کميسيون دانش بنيان و استارتاپ اتاق مشترک ايران و برزيل اعلام کرد: هدفگذاري صادرات فناوري‌هاي نوين به بازار آمريکاي لاتين

رييس کميسيون دانش بنيان و استارتاپ اتاق مشترک ايران و برزيل اعلام کرد: هدفگذاري صادرات فناوري‌هاي نوين به بازار آمريکاي لاتين

رييس کميسيون دانش بنيان و استارتاپ اتاق مشترک ايران و برزيل گفت: در نظر داريم تا برنامه اي راهبردي را در کنار بخش هاي خصوصي و دولتي براي ورود با بازار بزرگ آمريکاي لاتين در حوزه صادرات فناوريهاي نوين و استارتاپي داشته باشيم .

ادامه مطلب
کدهاي تعرفه، ماليات و مقررات مرتبط با صادرات محصولات پليمري و پتروشيمي‌به برزيل

کدهاي تعرفه، ماليات و مقررات مرتبط با صادرات محصولات پليمري و پتروشيمي‌به برزيل

  گزارش کدهاي تعرفه، ماليات و مقررات مرتبط با صادرات محصولات پليمري و پتروشيمي‌به برزيل به طور اجمالي به شرح ذيل ارائه مي‌گردد:

ادامه مطلب
در نخستين نشست هم انديشي اتاق مشترک ايران و برزيل و مرکز تجاري ايران در برزيل مطرح شد :  رييس اتاق مشترک ايران و برزيل مطرح کرد : دو بانک ايراني در مرکز تجاري برزيل حضور خواهند يافت

در نخستين نشست هم انديشي اتاق مشترک ايران و برزيل و مرکز تجاري ايران در برزيل مطرح شد : رييس اتاق مشترک ايران و برزيل مطرح کرد : دو بانک ايراني در مرکز تجاري برزيل حضور خواهند يافت

همزمان با افتتاح مرکز تجاري ايران در برزيل نخستين نشست هم انديشي ميان مديران بخش هاي دولتي،خصوصي،بانکها، روساي کميسيون هاي تخصصي اتاق مشترک بازرگاني ايران و برزيل با حضور سفير جمهوري اسلامي ايران در برازيليا با هدف تنظيم  و هم افزايي ميان ظرفيت هاي مرکز تجاري و اتاق مشترک در جهت توسعه صادرات ايران به برزيل برگزار شد .

ادامه مطلب
همايش هاي اقتصادي ميان  ايران و برزيل در سال 1402

همايش هاي اقتصادي ميان ايران و برزيل در سال 1402

همايش هاي اقتصادي ميان دو کشور ايران و برزيل در سال 1402 را در قسمت لينک هاي مرتبط ملاحظه نماييد

ادامه مطلب
عمده نيازهاي وارداتي برزيل در سال 2022

عمده نيازهاي وارداتي برزيل در سال 2022

  گزارش نيازمندهاي عمده وارداتي برزيل به همراه ليست کاملي از واردات اين کشور در سال 2022 (شرح کالا، کد تعرفه، ميزان و مبلغ واردات) به شرح زير ارائه مي گردد. بر اساس آمار ارائه شده واردات برزيل در سال 2022 حدود 273 ميليارد دلار بوده است. با کليک بر روي لينک  پيوندهاي مرتبط و اسناد مرتبط گزارش مربوطه قابل دسترس مي‌باشند:   گزارش از سايت وزارت امور خارجه انتهاي پيام

ادامه مطلب
شروع فعاليت کميسيون گردشگري، ورزشي و هنري اتاق مشترک

شروع فعاليت کميسيون گردشگري، ورزشي و هنري اتاق مشترک

اولين جلسه هيات رئيسه کميسيون گردشگري ورزشي و هنري اتاق بازرگاني ايران و برزيل در اتاق مشترک برگزار شد.

ادامه مطلب
جلسه مشترک انجمن پليمير ايران با اتاق مشترک بازرگاني ايران و برزيل

جلسه مشترک انجمن پليمير ايران با اتاق مشترک بازرگاني ايران و برزيل

به گزارش روابط عمومي ايران و برزيل، جلسه کميسيون صادرات غيرنفتي اتاق مشترک ايران و برزيل با انجمن پليمر ايران برگزار شد.

ادامه مطلب
در ديدار با اتحاديه توليدکنندگان  صادرکنندگان تجهيزات پزشکي پيشنهاد شد: دعوت از اتحاديه متناظر برزيلي براي نمايشگاه ايران هلث

در ديدار با اتحاديه توليدکنندگان صادرکنندگان تجهيزات پزشکي پيشنهاد شد: دعوت از اتحاديه متناظر برزيلي براي نمايشگاه ايران هلث

به گزارش روابط عمومي اتاق مشترک بازرگاني ايران و برزيل، اعضاي کميسيون پزشکي اتاق مشترک بازرگاني ايران و برزيل در حاشيه نشست مشترک با هيات مديره اتحاديه توليد و صادرکنندگان تجهيزات پزشکي ايران از کارخانه توليد دستگاه هاي ونتيلاتور ساخت ايران که هم اکنون به 57 کشور دنيا صادر مي شود بازديد کردند.

ادامه مطلب
در سومين جلسه کميسيون صادرات غير نفتي اتاق مشترک ايران و برزيل پيشنهاد شد: تسهيل گري مهم ترين وظيفه اين کميسيون است

در سومين جلسه کميسيون صادرات غير نفتي اتاق مشترک ايران و برزيل پيشنهاد شد: تسهيل گري مهم ترين وظيفه اين کميسيون است

به گزارش روابط عمومي اتاق مشترک بازرگاني  سومين جلسه کميسيون تخصصي توسعه و صادرات غيرنفتي اتاق بازرگاني مشترک ايران و برزيل با حضور نمايندگان رياست جمهوري، وزارت امور خارجه، سازمان برنامه بودجه کشور و نمايندگان شرکت هاي صادرکننده با محور برنامه ريزي و سياست هاي کلان، برگزار شد.

ادامه مطلب
بازگشت خشکبار ايران به بازار برزيل

بازگشت خشکبار ايران به بازار برزيل

در ديدار هيات رييسه کميسيون توسعه صادرات غيرنفتي اتاق مشترک بازرگاني ايران و برزيل با رييس اتحاديه صادرکنندگان خشکبار ايران، ضمن بررسي راهکارهاي بازگشت خشکبار ايران به بازار برزيل، توافقات اوليه براي از سرگيري صادرات و توسعه بازار صورت گرفت .                       

ادامه مطلب
پيشنهاد رييس اتاق مشترک ايران و برزيل: حذف دلار از مبادلات تجاري ايران و برزيل

پيشنهاد رييس اتاق مشترک ايران و برزيل: حذف دلار از مبادلات تجاري ايران و برزيل

رييس اتاق مشترک بازرگاني ايران و برزيل گفت: با حضور دولت جديد برزيل و تغيير سياست‌هاي اين کشور، فضاي همکاري دو جانبه وجود دارد و اين فرصتي براي برنامه‌ريزي به سوي توسعه روابط اقتصادي و تجاري کشور است.

ادامه مطلب
ورود هيئت تجاري اتاق بازرگاني ايران و برزيل به نمايشگاه اگري شو 2023

ورود هيئت تجاري اتاق بازرگاني ايران و برزيل به نمايشگاه اگري شو 2023

به گزارش روابط عمومي اتاق ايران و برزيل، هيئت تجاري اتاق بازرگاني ايران و برزيل به سرپرستي مهندس حامد قادري  نايب رييس کميسيون صادرات غير نفتي  وارد برزيل شد.

ادامه مطلب
آخرين اخبار از واردات ميعانات گازي به ويژه LPG برزيل

آخرين اخبار از واردات ميعانات گازي به ويژه LPG برزيل

  در ارتباط با ظرفيت واردات ميعانات گازي به ويژه LPG برزيل بايد خاطرنشان کرد عليرغم اين که در برابر ظرفيت هاي گسترده اي که در حوزه LNG در اين کشور وجود دارد، چنين ظرفيتي در خصوص LPG محدود است به ويژه اين که در منطقه تامين‌کنندگان بزرگي در اين حوزه فعاليت دارند.

ادامه مطلب
ضرورت تشکيل کميسيون معدن در اتاق مشترک بازرگاني  ايران و برزيل

ضرورت تشکيل کميسيون معدن در اتاق مشترک بازرگاني ايران و برزيل

برزيل يکي از پنج توليدکننده بزرگ مواد معدني در جهان با بيش از 3000 معدن مي‌باشد که از اين تعداد 135 معدن بزرگ، 992 معدن متوسط و2750 معدن کوچک مي‌باشد. استخراج معدن در برزيل، بر استخراج سنگ آهن، مس، طلا، آلومينيوم ، منگنز، قلع، نيوبيوم و نيکل مي‌باشد. برزيل با دارا بودن 29 ميليارد تن سنگ آهن و توليد 20 درصد اين محصول دومين کشور هم بلحاظ ذخاير و هم بلحاظ صادرات سنگ آهن در سطح جهان مي‌باشد. برزيل يکي از 5 توليد کننده بوکسيت و يکي از بزرگترين توليد کنندگان قلع در سطح جهاني مي‌باشد. همچنين 98 درصد از ذخاير شناخته شده نيوبيوم در اين کشور وجود دارد. علاوه بر آن در حوزه سنگ هاي قيمتي، برزيل يکي از بزرگترين توليدکنندگان سنگ هايي نظير عقيق در سطح جهان مي‌باشد. اين کشور همچنين در توليد برخي از مواد معدني مانند منگنز و نيوبيوم جايگاه اول را در جهان به خود اختصاص داده است.

ادامه مطلب
فهرست داروهاي فوريتي، روندهاي قانوني ثبت دارو و اطلاعات برگزاري مناقصات دارويي در برزيل

فهرست داروهاي فوريتي، روندهاي قانوني ثبت دارو و اطلاعات برگزاري مناقصات دارويي در برزيل

  نوشتار پيش رو مطالب مهمي راجع به فهرست داروهاي فوريتي، روندهاي قانوني ثبت دارو و اطلاعات پيرامون برگزاري مناقصات تامين نيازهاي دارويي و تجهيزات پزشکي در برزيل ارائه مي دهد.

ادامه مطلب
کدهاي تعرفه، ماليات و مقررات مرتبط با صادرات محصولات پليمري و پتروشيمي‌به برزيل

کدهاي تعرفه، ماليات و مقررات مرتبط با صادرات محصولات پليمري و پتروشيمي‌به برزيل

  گزارش کدهاي تعرفه، ماليات و مقررات مرتبط با صادرات محصولات پليمري و پتروشيمي‌به برزيل به طور اجمالي به شرح ذيل ارائه مي‌گردد:

ادامه مطلب
ايران و برزيل ميتوانند تجارت در عرصه اوراسيا را تقويت کنند

ايران و برزيل ميتوانند تجارت در عرصه اوراسيا را تقويت کنند

يک عضو فعال اتاق بازرگاني ايران و برزيل گفت: کشور برزيل به عنوان عضو موثر کشورهاي عضو بازار مشترک آمريکاي ‌جنوبي و در مقابل ايران به عنوان يکي از بازارهاي بزرگ در مجاورت آسيا، اوراسيا و خاورميانه مي‌توانند تسهيل‌گر فعاليت بين دو حوزه کشورهاي عضو بازار مشترک آمريکاي ‌جنوبي و اورآسيا باشند.

ادامه مطلب
در نخستين نشست کميسيون اقتصاد دانش بنيان و استارتاپ اتاق ايران و برزيل مطرح شد:برنامه جامع همکاري هاي حوزه دانش بنيان و استارتاپ ها با کشور برزيل تدوين مي شود/ برزيل به بهشت استارتاپ ها معروف مي باشد

در نخستين نشست کميسيون اقتصاد دانش بنيان و استارتاپ اتاق ايران و برزيل مطرح شد:برنامه جامع همکاري هاي حوزه دانش بنيان و استارتاپ ها با کشور برزيل تدوين مي شود/ برزيل به بهشت استارتاپ ها معروف مي باشد

نخستين نشست کميسيون اقتصاد دانش بنيان و استارتاپ اتاق مشترک بازرگاني ايران و برزيل با رويکرد تدوين برنامه جامع طراحي همکاري هاي دو کشور در حوزه تبادل ظرفيت هاي استارتاپ ها و توانمندي هاي دانش بنيان برگزار گرديد .

ادامه مطلب
تفاهم نامه اتاق بازرگاني با خانه صنعت و جوانان امضا شد

تفاهم نامه اتاق بازرگاني با خانه صنعت و جوانان امضا شد

به گزارش روابط عمومي اتاق بازرگاني مشترک ايران و برزيل، زهره آشتياني دبير اتاق بازرگاني ايران و برزيل ضمن اشاره به قدمت روابط ايران و برزيل و تغيير رويکرد سياسي دولت برزيل براي توسعه همکاري با ايران گفت: در حال حاضر در تلاشيم تا اتفاق جديدي را براي شناسايي فرصت هاي اقتصادي دو طرف و بسترسازي جهت توسعه روابط ايجاد کنيم.

ادامه مطلب
آغاز همکاري‌هاي ايران و برزيل در حوزه اقتصاد سلامت

آغاز همکاري‌هاي ايران و برزيل در حوزه اقتصاد سلامت

رييس کميسيون پزشکي اتاق مشترک بازرگاني ايران و برزيل با اشاره به تهيه مقدمات همکاري‌هاي تجاري در حوزه دارو، تجهيزات پزشکي و بيمارستاني ميان ايران و برزيل گفت: در چند ماه اخير جلسات متعددي با دستگاه‌ها، انجمن‌ها و تجار اين حوزه برگزار و ضمن بررسي ظرفيت‌هاي توسعه روابط در اين حوزه مواردي چون آيين نامه‌ها و دستورالعمل‌ها مورد بررسي قرار گرفت .

ادامه مطلب
اتاق مشترک بازرگاني ايران و برزيل:  کميسيون هاي مشورتي و تخصصي تشکيل مي شود

اتاق مشترک بازرگاني ايران و برزيل: کميسيون هاي مشورتي و تخصصي تشکيل مي شود

به منظور تحقق بخشيدن به وظايف و اهداف اتاق مشترک بازرگاني ايران و برزيل جهت توسعه فعاليت هاي تجاري و سرمايه گذاري بين دو کشور ايران و برزيل با رويکرد اولويت بخشي به توسعه بازار صادراتي کشور ،کميسيون هاي مشورتي تشکيل شده است .

ادامه مطلب
به زودي نخستين هيات فرهنگي و گردشگري برزيل به ايران مي آيد

به زودي نخستين هيات فرهنگي و گردشگري برزيل به ايران مي آيد

 ديدار دبير اتاق بازرگاني مشترک ايران و برزيل با آقاي شالبافيان معاون وزير گردشگري برگزار شد

ادامه مطلب
برگزاري کلاس هاي زبان پرتغالي در اتاق بازرگاني مشترک ايران و برزيل

برگزاري کلاس هاي زبان پرتغالي در اتاق بازرگاني مشترک ايران و برزيل

اين يک باور غلط است که بسياري از مردم جهان فکر مي‌کنند زبان پرتغالي فقط در پرتغال و برزيل صحبت مي‌شود. در حاليکه اين زبان رسمي 9 کشور دنيا است که شامل پرتغال ، برزيل ، موزامبيک ، آنگولا ، گينه بيسائو ، تيمورلست ، گينه استوايي ، کيپ ورد و سائوتومه و پرنسيپ مي گردد.بعلاوه ، زبان پرتغالي در ماکائو نيز بسيار پرکاربرد است. يادگيري اين زبان پرکاربرد براي افرادي که به اين کشور سفر مي کنند و يا تجار و بازرگاناني که در تعامل با اين کشور هستند بسيار کاربردي و مفيد است. از اين رو اتاق بازرگاني مشترک ايران و برزيل با برگزاري کلاس زبان پرتغالي اين مسير را هموار کرده است. براي کسب اطلاعات بيشتر با بخش آموزش اتاق بازرگاني مشترک ايران و برزيل تماس حاصل نماييد. 88539105 - 88642144  

ادامه مطلب
نيازهاي عمده وارداتي بازار برزيل

نيازهاي عمده وارداتي بازار برزيل

ده مورد از محصولات عمده وارداتي برزيل به همراه اطلاعاتي در مورد مقررات وارداتي و شرکت‌هاي واردکننده عمده اين کشور به شرح زير ارائه مي گردد.

ادامه مطلب
توليدکنندگان اصلي انواع کاميون در برزيل

توليدکنندگان اصلي انواع کاميون در برزيل

برزيل يکي از بزرگترين توليدکنندگان کاميون در منطقه‌ي آمريکاي لاتين مي‌باشد و اين کشور در سال 2022 با توليد 162 هزار کاميون و بيش از 31 هزار اتوبوس به رکورد تازه‌اي دست يافت.

ادامه مطلب
عضو اتاق بازرگاني ايران و برزيل خبر داد/احتمال آغاز به کار خط کشتيراني مستقيم ايران و برزيل در تابستان امسال

عضو اتاق بازرگاني ايران و برزيل خبر داد/احتمال آغاز به کار خط کشتيراني مستقيم ايران و برزيل در تابستان امسال

عضو اتاق بازرگاني مشترک ايران و برزيل مي‌گويد تاسيس خط کشتيراني مستقيم کانتينربر توسط کشتيراني جمهوري اسلامي در کشور برزيل دنبال مي‌شود و احتمالا از ابتداي تابستان امسال فعال خواهد شد.

ادامه مطلب
فصلي نو در توسعه روابط تجاري و همکاري هاي اقتصادي با کشور برزيل

فصلي نو در توسعه روابط تجاري و همکاري هاي اقتصادي با کشور برزيل

دبير اتاق مشترک بازرگاني ايران و برزيل گفت: در سالهايي که سپري کرديم اتاق مشترک بازرگاني ايران و برزيل تلاش کرد تا با شناسايي فرصت هاي تجاري ، به طراحي بسترهايي براي تقويت روابط تجاري ميان دو کشور بپردازد . هر چند که مسير دشوار بود وليکن تلاش کرديم تا در کنار تجار و بازرگانان قرار گيريم . اما بي ترديد نگاهي به تاريخچه روابط اقتصادي ايران و برزيل که قدمتي يکصد و بيست ساله دارد، به ما اطمينان مي دهد که پيوند تجاري اين دو کشور ناگسستني است و با راهبري و حمايت گري در مسير درست حرکت خواهد کرد .

ادامه مطلب
خدمات اتاق مشترک ايران و برزيل در سال 1402 براي اعضا چه خواهد بود؟

خدمات اتاق مشترک ايران و برزيل در سال 1402 براي اعضا چه خواهد بود؟

دبير اتاق مشترک بازرگاني ايران و برزيل گفت: يکي از مهم ترين اهداف دبيرخانه اتاق مشترک ايران و برزيل کوشش در جهت گسترش ارتباطات و مراودات صاحبان صنايع، بازرگانان ايراني و حضور فعال تجار ايراني در زمينه تجارت، صنعت، خدمات، کشاورزي، معدن و ساير امور مربوطه در کشور برزيل است . از اين رو اين اتاق خدماتي را براي اعضا خود در نظر گرفته است.

ادامه مطلب
در دومين نشست کميسيون تجهيزات پزشکي و دارو اتاق مشترک بازرگاني ايران و برزيل مطرح شد

در دومين نشست کميسيون تجهيزات پزشکي و دارو اتاق مشترک بازرگاني ايران و برزيل مطرح شد

براي رفع موانع و تقويت همکاري هاي اقتصادي گام برمي داريم.  آمادگي اتاق مشترک براي همکاري با وزارت بهداشت در تدوين سند تفاهم دو کشور.   

ادامه مطلب
سيد فخرالدين عامريان: اتاق مشترک ايران و برزيل خود را يک رکن اجراي اهداف ديپلماسي اقتصادي کشور  مي داند/ توسعه صادرات غيرنفتي به برزيل را تقويت مي کنيم

سيد فخرالدين عامريان: اتاق مشترک ايران و برزيل خود را يک رکن اجراي اهداف ديپلماسي اقتصادي کشور مي داند/ توسعه صادرات غيرنفتي به برزيل را تقويت مي کنيم

سيد فخرالدين عامريان رييس اتاق مشترک بازرگاني ايران و برزيل با اشاره به اهميت تشکيل کمسيون تخصصي توسعه صادرات غيرنفتي ايران و برزيل به عنوان يک خرد جمعي گفت : يکي از حوزه‌هاي مهم و تأثيرگذار بر توليد ناخالص داخلي در کشور، صادرات غيرنفتي است که مي‌تواند از مجاري مختلفي، بر توليد ناخالص داخلي اثرگذار باشد. اقتصاد ايران که به‌واسطه درآمدهاي نفتي و نوسانات عمده آن نتوانسته است آن‌گونه که بايد بخش غيرنفتي خود را بهبود دهد، مي‌تواند در شرايط تنگناي درآمدهاي نفتي از جايگزيني صادرات غيرنفتي براي جبران صادرات نفتي بهره ببرد و اين اقدام از ضروريات اقتصاد کشور براي گذار به يک اقتصاد سالم و با درآمدهاي پايدار است.

ادامه مطلب
در نشست کمسيون تخصصي توسعه صادرات غيرنفتي اتاق مشترک بازرگاني ايران و برزيل مطرح شد :

در نشست کمسيون تخصصي توسعه صادرات غيرنفتي اتاق مشترک بازرگاني ايران و برزيل مطرح شد :

رييس کمسيون کشاورزي مجلس: از هيچ کمکي دريغ نمي کنيم / معاون وزير جهاد کشاورزي : صادرات ميوه به برزيل آغاز مي شود / نائب رييس اتاق بازرگاني ايران : اتاق مشترک نقش مهمي در توسعه صادرات دارند / رييس اتاق مشترک ايران و برزيل : توسعه صادرات غيرنفتي رکن اثربخش رشد اقتصادي است.

ادامه مطلب
نشست مشترک اتاق بازرگاني ايران و برزيل و اتاق بازرگاني زنجان با حضور سفير محترم کشور بزريل و استاندار زنجان

نشست مشترک اتاق بازرگاني ايران و برزيل و اتاق بازرگاني زنجان با حضور سفير محترم کشور بزريل و استاندار زنجان

سيد فخرالدين عامريان رئيس اتاق مشترک ايران و برزيل درنشست اختصاصي که با حضور سفير کشور برزيل و مديران و فعالان اقتصادي استان زنجان برگزار شد اظهار داشت: استان زنجان داراي پتانسيل و ظرفيت‌هاي زيادي است اما در اين چندين سال به دليل عدم شناخت فعاليت آن بسيار کمتر اس

ادامه مطلب
تشکيل کميسيون تخصصي توسعه صادرات غير نفتي اتاق مشترک بازرگاني ايران و برزيل.

تشکيل کميسيون تخصصي توسعه صادرات غير نفتي اتاق مشترک بازرگاني ايران و برزيل.

اتاق مشترک بازرگاني ايران و برزيل در نظر دارد کميسيون تخصصي توسعه صادرات غير نفتي را تشکيل دهد .  

ادامه مطلب
 برگزاري مجامع عمومي عادي به طور فوق العاده و عمومي فوق العاده اتاق مشترک بازرگاني ايران و برزيل .

برگزاري مجامع عمومي عادي به طور فوق العاده و عمومي فوق العاده اتاق مشترک بازرگاني ايران و برزيل .

اعضا محترم اتاق مشترک بازرگاني ايران و برزيل  بدينوسيله ضمن ارسال تصوير آگهي برگزاري مجامع ، از تمامي اعضاء محترم اتاق مشترک بازرگاني ايران و برزيل دعوت ميشود تا در جلسه مجامع راس ساعت 10:30 صبح روز دوشنبه 1401/09/28 در محل اتاق بازرگاني ايران برگزار مي گردد. حضور بهم رسانيد . نشاني:طبقه اول ، ساختمان جديد اتاق بازرگاني ايران ، خيابان طالقاني ، نبش خيابان موسوي . *ساعت :10:30 مورخه 1401/09/28

ادامه مطلب
ارائه تسهيلات توسط بانک برزيلي به ايرانيان براي کشت فراسرزميني

ارائه تسهيلات توسط بانک برزيلي به ايرانيان براي کشت فراسرزميني

رئيس اتاق بازرگاني ايران و برزيل گفت: با حضور سفير ايران در برزيل و مسئولان اقتصادي برزيل براي کشت فراسرزميني در ايالت ميناس گرايس برزيل با ارائه تسهيلات براي تامين ۸۰ درصد سرمايه در گردش توافق شد.

ادامه مطلب
تفاهم نامه همکاري اتاق مشترک بازرگاني ايران و برزيل و مرکز داوري اتاق ايران

تفاهم نامه همکاري اتاق مشترک بازرگاني ايران و برزيل و مرکز داوري اتاق ايران

اين تفاهم نامه که در روز دوشنبه 7 شهريور ماه 1401 به امضا مهندس سيد فخرالدين عامريان رئيس اتاق بازرگاني مشترک ايران و برزيل و جناب آقاي دکتر علي مقدم ابريشمي دبير کل محترم مرکز داوري اتاق ايران منعقد گرديد.

ادامه مطلب
رتبه بندي بازرگانان

رتبه بندي بازرگانان

 به اطلاع‌ مي‌رساند با توجه به به‌روزرساني رتبه‌بندي بازرگانان از تاريخ 1401/06/01 در سامانه يکپارچه اعتبارسنجي و رتبه‌بندي اعتباري، لطفاً نسبت به مشاهده و بررسي ويرايش جديد رتبه، شاخص‌ها و رشته فعاليت‌هاي مجاز خود از طريق سامانه جامع تجارت (بخش عمليات رتبه‌بندي و مالي- مديريت رتبه‌بندي) اقدام فرماييد. ضمناً در صورت اعتراض به رتبه يا مقدار هر يک از شاخص‌ها، صرفاً از طريق سامانه يکپارچه اعتبارسنجي و رتبه‌بندي (بدون نياز به مراجعه حضوري يا تماس تلفني)، اقدام به ثبت درخواست بازبيني و بارگذاري اسناد مثبته کرده تا کارشناسان سامانه مذکور در اسرع وقت نسبت به بررسي و اعمال آن اقدام نمايند.

ادامه مطلب
تفاهم نامه همکاري اتاق مشترک بازرگاني ايران و برزيل و خانه معدن ايران

تفاهم نامه همکاري اتاق مشترک بازرگاني ايران و برزيل و خانه معدن ايران

در اين تفاهم نامه که روز يکشنبه ۲۳ مردادماه ۱۴۰۱ به امضا مهندس سيد فخرالدين عامريان رياست اتاق مشترک بازرگاني ايران و برزيل و مهندس محمد رضا بهرامن رياست خانه معدن ايران رسيد طرفين بر لزوم کمک و همکاري جهت حضور فعالين بخش اقتصادي حوزه معدن ايران در کشور برزيل ، افزايش صادرات محصولات معدني، تسهيل سرمايه گذاري و صدور خدمات فني - مهندسي بخش معدن *و تشکيل کميسيون و کارگروههاي *تخصصي معدن در اتاق مشترک بازرگاني ايران و برزيل* تاکيد نمودند .

ادامه مطلب
 اجلاس جهاني GAF22 (سائوپائولو برزيل -۲۵ الي ۲۶ جولاي ۲۰۲۲)

اجلاس جهاني GAF22 (سائوپائولو برزيل -۲۵ الي ۲۶ جولاي ۲۰۲۲)

حضور رياست اتاق مشترک بازرگاني ايران و برزيل در اين اجلاس و ملاقات با وزير کشاورزي،دامپروري و تامين مواد غذايي  برزيل آقاي MARCOS MONTES CORDEIRO

ادامه مطلب
رويدادهاي تجاري و نمايشگاه هاي کشور هاي مختلف جهان 2023 - 2022

رويدادهاي تجاري و نمايشگاه هاي کشور هاي مختلف جهان 2023 - 2022

اعضا محترم مي توانند از طريق لينک فوق پس از ورود به سايت مربوطه و انتخاب قاره ، کشور و موضوع و تاريخ مورد نظر اطلاعات لازم جهت نمايشگاه هاي مربوط به کشورهاي مختلف دريافت نمايند .

ادامه مطلب
ارائه در خواست ايران براي پيوستن به گروه BRICS

ارائه در خواست ايران براي پيوستن به گروه BRICS

ايران وآرژانتين درخواست خود را براي پيوستن به گروه بريکس ارايه دادند.

ادامه مطلب
وزير علوم، فناوري و نوآوري برزيل با سفير جمهوري اسلامي ايران ديدار و در مورد مشارکت در C،T & I گفتگو کرد

وزير علوم، فناوري و نوآوري برزيل با سفير جمهوري اسلامي ايران ديدار و در مورد مشارکت در C،T & I گفتگو کرد

حسين قريبي سفير محترم ايران در کشور برزيل گفت: حمايت از استارت آپ ها يکي از محورهاي مورد توجه دولت ج.ا.ايران در سال 1401 است.

ادامه مطلب
روز پتروشيمي خليج فارس در شهر سان پائولو برزيل برگزار شد.

روز پتروشيمي خليج فارس در شهر سان پائولو برزيل برگزار شد.

  مديرعامل گروه صنايع پتروشيمي خليج فارس: شرکت‌هاي برزيلي در اجراي طرح‌هاي توسعه‌اي صنعت پتروشيمي ايران مشارکت کنند

ادامه مطلب
بزرگترين نمايشگاه بين المللي حوزه نفت و گاز در آمريکاي لاتين

بزرگترين نمايشگاه بين المللي حوزه نفت و گاز در آمريکاي لاتين

  اطلاعات نمايشگاه‌هاي بين المللي مهم برزيل در حوزه نفت و گاز در خلال سال 2022 که به صورت همزمان در شهر ريودوژانيرو برگزار مي شوند.

ادامه مطلب
بخشنامه به کليه گمرکات اجرايي و دفاتر ستادي

بخشنامه به کليه گمرکات اجرايي و دفاتر ستادي

در اجراي مواد الحاقي (۳۳مکرر۱) و (۳۳مکرر۲) به قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز.

ادامه مطلب
بازديد دکتر قريبي ،سفير محترم ايران در برزيل و مديران شرکت Golden Imex از اولين کشتي محموله اوره .

بازديد دکتر قريبي ،سفير محترم ايران در برزيل و مديران شرکت Golden Imex از اولين کشتي محموله اوره .

بازديد دکتر قريبي سفير کشورمان در برزيل و مديران شرکت Golden Imex از اولين کشتي محموله اوره شرکت دشت بهشت آريا در بندر Sao Francisco do sul برزيل لازم به ذکر است اين کشتي درحال تخليه و متعاقب آن بارگيري محموله ذرت به مقصد کشورمان مي باشد.

ادامه مطلب
المپيک ناشنوايان برزيل

المپيک ناشنوايان برزيل

شرکت کاروان ورزشي ناشنوايان کشورمان با نام (صداي ايران و با ياد سردار دلها ،سپهبد شهيد حاج قاسم سليماني ) و با شعار (موفقيت در سکوت ) در بيست و چهارمين دوره المپيک تابستاني ناشنوايان در برزيل .

ادامه مطلب
تصويب آيين نامه حمايت از توليد دانش بنيان و اشتغال افرين در بخش کشاورزي

تصويب آيين نامه حمايت از توليد دانش بنيان و اشتغال افرين در بخش کشاورزي

به پيشنهاد وزارت جهاد کشاورزي و به استناد اصل يکصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، آيين نامه حمايت از توليد دانش بنيان و اشتغال آفرين در بخش کشاورزي و منابع طبيعي تصويب شد .

ادامه مطلب
پايش تحولات تجاري جهان

پايش تحولات تجاري جهان

در اين شماره مي‌خوانيد: - تحريم هاي جديد روسيه و واکنش اين کشور به تحريم ها - موافقت دولت چين با درخواست پاکستان براي تعويق بدهي هاي 2.4 ميليارد دالري - قـدرت نمايـي چيـن در افغانسـتان: موافقـت بـا مگاپـروژه ابريشـم، سـرمايه گـذاري 4 ميليـارد دالري در بخـش معدن و ايجـاد شـهرک صنعتـي جديـدي در کابل - تحرکات اقتصادي اسرائيل در خاورميانه: تجارت و سرمايه گذاري با مصر و توافقنامه تجارت آزاد با امارات .

ادامه مطلب
معرفي 300 شرکت دانش بنيان با توان صادراتي به وزارت امورخارجه

معرفي 300 شرکت دانش بنيان با توان صادراتي به وزارت امورخارجه

معاون ديپلماسي اقتصادي وزارت امورخارجه اظهار داشت: حدود 300 شرکت دانش بنيان که توان صادراتي قوي دارند به وزارت امور خارجه معرفي شده اند.

ادامه مطلب
گردهمايي صنايع پتروشيمي خليج فارس (سائوپائولو برزيل )

گردهمايي صنايع پتروشيمي خليج فارس (سائوپائولو برزيل )

سفارت جمهوري اسلامي ايران در برزيل برگزار مي نمايد . گردهمايي صنايع پتروشيمي خليج فارس سائوپائولو 3/5/2022 در 1/13 ارديبهشت ماه 1401

ادامه مطلب
برگزاري جلسات و مذاکرات B2B

برگزاري جلسات و مذاکرات B2B

برگزاري جلسات و مذاکرات رو در رو B2B مديران بين المللي و منطقه اي برزيل و نمايندگان انجمن ها و شرکت هاي وارد کننده و صادرکننده ايران. .

ادامه مطلب
سمينار فرصت هاي تجاري ايران و برزيل .

سمينار فرصت هاي تجاري ايران و برزيل .

سمينار فرصت هاي تجاري ايران و برزيل با حضور رئيس اتاق ايران ،سفراي دو کشور،رئيس کميسيون کشاورزي مجلس ،معاونت برنامه ريزي و اقتصادي وزارت جهاد کشاورزي و جمعي از توليدکنندگان ،صادرکنندگان و فعالان اقتصادي در محل اتاق ايران برگزارشد.

ادامه مطلب

نقشه راه تجارت ايران و برزيل

وزارت کشاورزي تلاش دارد که امنيت غذايي پايدار براي مردم ايجاد کند و همچنين براي کشاورزان و فعالان اين زنجيره امنيت ايجاد کند تا کشاوزران براي توليد مواد غذايي وظايف خود را به درستي انجام دهند.

ادامه مطلب